Projektet att bygga 22 fritidshus intill Vikaresjön i Gislaveds kommun får nu klartecken efter en tio år lång process. Projektet har överklagats i flera instanser, men Mark- och miljööverdomstolen har nu beslutat att inte pröva ärendet.