Linda Østergaard är rektor för en av de förskolorna som styrande politiker i Linköpings kommun föreslår ska stänga. Hon har förståelse för beslutet som skapar en del oro och sorg hos föräldrar till barnen på förskolan.