Karlstadspartiets Peter Sörensen var en av dem som överklagade Karlstads kommuns beslut om ett markupplåtelseavtal för en Muminpark på Skutberget i Karlstad. Han är mycket nöjd efter dagens dom där kommunens beslut upphävs.