Kiruna kommun har avbrutit samarbetet kring badhusbygget med konsulten We Group. En ny projektledning direkt under Kirunabostäder tar omgående över ansvaret.