Östersunds FK:s tidigare ordförande får näringsförbud i tre år.