Höll möte med fängslade Gui Minhais dotter utan att UD kände till det.