Oro för vad som händer nu med smittspridningen ligger bakom ny kampanj från censurmyndigheten.