Studenter ska kallas till byar under sina sommarlov.