Ansiktsigenkänning är från och med den här veckan obligatoriskt för alla som skaffar nytt kinesiskt mobilnummer.