"Spring för Kim" är motionsloppet som hedrar journalisten Kim Walls gärning – alla som springer eller promenerar bidrar till Walls minnesfond genom anmälningsavgifter.Loppet sker samma datum som Wall åkte på ubåtsturen som hon aldrig återvände från.