Frövibon Kim Andersson har tidigare förlorat sin flickvän Wilma när hon valde att ta sitt liv. Nu vill han att kommunerna i Örebro län satsar mer på förebyggande insatser mot suicid.