Två fordon kolliderade strax efter Norsholmsbron på E4:an under eftermiddagen. En personbil voltade i samband med olyckan. Kilometerlånga köer bildades i norrgående riktning.