Den som har testat positivt för covid-19 kommer bara att erbjudas en vaccindos, enligt region Uppsalas nya regler. De beräknas ha ett starkt skydd och kommer att kallas för vaccinering först sex månader efter sitt positiva PCR-test. – Varje region får tänka efter tre gånger innan de tar det här beslutet, det handlar om hur många doser regionen har tillgång till och hur spridd sjukdomen är i...