SVT Nyheter kan avslöja att Kristdemokraternas partistyrelse beslutat att utesluta en kommunpolitiker i Stockholmsregionen. Politikern anses ha propagerat för kinesiska intressen och därmed skadat partiets anseende.