Även i KD finns ett visst stöd för den sittande presidenten.