UMEÅ. En vändning från Kristdemokraterna i frågan om Sverige ska bygga nya stambanor för höghastighetståg kan stoppa hela den planerade satsningen.Partiet sa nej till projektet under det pågående rikstinget i Umeå.