Av riksdagspartierna är det Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som ligger i topp när det gäller skattefinansiering. Enligt deras redovisning till Kammarkollegiet får de 82 procent av sina partiintäkter från staten.