Kristdemokraterna i Linköping föreslår att Christina Landoff ska ersätta Sara Skyttedal som kommunalråd.