UMEÅ. En vändning – från att man tidigare var för till att man nu är emot – från Kristdemokraterna i frågan om Sverige ska bygga nya stambanor höghastighetståg kan stoppa hela den planerade satsningen.Och partiet, vars styrelse föreslagit en vändning, var minst sagt splittrat när frågan behandlades i det högst beslutade organet. – Det är dags att ta ansvar för Sveriges finanser, men också...