Åtalad: ”Det var för att hjälpa honom att inte bli utslängd”