Flera myndigheter tyckte att det miljötillstånd som följde med köpet av gruvan inte håller måttet. I dag kom domen från Mark- och Miljödomstolen som begränsar den årliga tillståndsgivna produktionen från 20 miljoner ton malm till 7 miljoner ton malm till följd av att verksamheten till viss del bedrivs i strid med gällande tillstånd.