Under året ska 30 miljoner kronor fördelas på landets lärosäten för att stärka distansundervisningen, enligt ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet. Av den summan tilldelas Karlstads universitet 5 miljoner.