Kommer landet att regeras av en socialdemokrat igen?