Kommer landet någonsin att regeras av en socialdemokratisk igen?