Johan Croneman: Hur kunde SVT haka på och sända detta kväljande porträtt?