Varje år placeras tusentals barn i familjehem i Sverige. SVT har kartlagt hur många av dessa barn som får sin vårdnad överflyttad till familjehemsföräldrarna i Stockholms län och kan konstatera att benägenheten att göra vårdnadsöverflyttning skiljer sig åt mellan kommunerna.