De totala utsläppen av koldioxid i Stockholms län ökade förra året jämfört med året innan. Den enskilt största utsläppskällan är Värtaverket men på flera platser i regionen finns andra verksamheter som släpper ut tusentals ton koldioxid per år. Se de tio största utsläppskällorna inom el- och fjärrvärme nedan.