På måndagen fylldes en av biosalongerna i Örebro med inbjudna från dagligverksamheten i Örebro. På schemat stod Sune vs. Sune och arrangör var ingen mindre än Sören Olsson.