Den omdiskuterade verksamhetsmodellen på Karolinska universitetssjukhuset ska ses över av sjukhusets nya styrelse. – Det har framkommit kritik, och det är naturligt att se över den, säger styrelseordförande Håkan Sörman.