350 undersköterskor och 250 läkare berörs • Läkarfack: ”Det här är förfärligt.”