Karolinska universitetssjukhuset la under onsdagen ett varsel på 250 läkartjänster och 350 underskötersketjänster.