Efter läkarens avsked – hanteringen ska granskas externt • Ordförande: ”Måste utvärderas.”