Personalstyrkan har minskat utan att personal behöver sägas upp.