Kunde ha spridit ett radioaktivt moln över Stockholm • Nu ska reaktorn till sist rivas.