Total livstid upp till 20 år längre • Vattenfalls vd: ”Goda förutsättningar.”