Ansökan om slutförvar av använt kärnbränsle kom in för tio år sedan. Att regeringen ännu inte tagit beslut i frågan kritiseras från flera håll. Att processen tar så lång tid är inte så konstigt menar Kärnavfallsrådet och säger att det fortfarande finns svåra frågor för regeringen att ta ställning till.