Kommunstyrelsen i Karlstad beslutade på ett extrainsatt styrelsemöte under måndagsmorgonen att överklaga mark- och miljödomstolens beslut om att en bergtäkt ska etableras i Ulvsby.