Karlstad kommun vill samverka med några grannkommuner för att klara den kommande simundervisningen i skolan. Just nu undersöker man möjligheten att få hyra in sig hos Grums, Hammarö och Forshaga om de bygger nya badhus. – Det är ganska fullt idag och med ökat elevantal framöver kommer behovet öka, säger Frida Pettersson (C), kommunalråd i Karlstad.