Sabina Goméz Jansson är enhetschef på famliljevåldsenheten på Karlstads kommun och hon tror att kampanjen har flera viktiga funktioner att fylla. – Det är väldigt bra varje gång fokus sätts på våld i nära relationer.