Statliga Musikverket har ansökt om att få Karl Tiréns jojkinspelningar upptagna på Unescos världsminneslista , där bland annat sju svenska världsminnen samt skoltsamernas Gramota-arkiv finns upptagna.