I 30 år har Karl-Henrik Månsson, 91, gått till tandläkarkliniken i Kungsmarken. I dag var första gången under det nya ägarskapet. Och han var nöjd med Ahmad Altawashis insats.