Regeringen har utsett Karin Grönvall till ny riksbibliotekarie. Hon tillträder tjänsten i mitten av augusti.