Stök i salongen är en sak, oreda i kammaren en annan.