Två pestsmittade bönder från Västergötland ger en helt ny förklaring till att Europas första bondekulturer gick under, och till att vi numera talar indoeuropeiska språk.