Region Västernorrland tillträdande personaldirektör, Karin Åhström, hoppas att förtroendet för henne inte ska påverkas på grund av den utredning om fusk som Göteborgs Stad inlett mot henne.