Vid tre olika tillfällen i Helsingborg hamnade sekretessbelagda uppgifter hos personer om inte ska ta del av dem, bland annat glömdes det ett arbetskort med 20 personers känsliga uppgifter hemma hos en kund. Nu gör Vård- och omsorgförvaltningen i Helsingborg tre Lex Sarah anmälningar till IVO. – Vi ser jätteallvarligt på detta, säger Ingrid Nyman, avdelningschef kvalitét och utveckling, vård-...