Skolinspektionen riktar nu skarp kritik mot SD-styrda Sölvesborg. Detta eftersom kommunen visar stora brister i att erbjuda modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk till högstadieelever. ”Brister som naturligtvis inte ska existera och ska åtgärdas skyndsamt”, skriver Kith Mårtensson, M, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.