Intervju. Få författare har slagit igenom så stort som Sally Rooney.