Styrelseordföranden i kommunala Näringslivsbolaget i Sundsvall, Anders Hedenius (S) säger nu att han kan tänka sig att man inför beloppsgränser för hur mycket och hur ofta kommunens personal får representera i tjänsten.