STORUMAN. Är ett litet samhälle i Västerbottens skogar på väg att lösa framtidens vårdkris? Den norrländska kommunen står redan i dag inför den demografiska utmaning som snart kan sätta hela västvärldens sjukvård på prov. På Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman har man mött en allt mer ålderstigen befolkning med uppkopplade självhjälpsrum, specialistvård över videolänk – och på sikt...